IDÉZET

"Ne azt tedd félre a megtakarításodba,
ami megmarad a költéseid után,
hanem költsd azt, ami megmarad
a megtakarításaid után."

- Warren Buffet

Keressen minket!

06 1 58 58 555

office@grantis.hu

VEGYE FEL
VELÜNK A
KAPCSOLATOT!
Érdeklődés tárgya:
Tovább
LiveZilla Live Help

INGYENES MEGTAKARÍTÁSI TANÁCSADÁS, EGY KATTINTÁSSAL!

Az ország bármely területén, így akár az Ön otthonában vagy irodájában is díjmentes személyes tanácsadást biztosítunk Önnek. Garantáljuk, hogy ez a 1,5 óra, élete egyik legjobb befektetése lesz!Lakáslízing fogalmak

Utolsó frissítés: 2017-03-28
 

lakáslízing tudástár

Nem találja, amit keres?

itt írhat nekünk!

A Á B C CS D DZ DZS E É F G GY H I J K L M N NY O Ó Ö Ő P Q R S SZ T TY U Ú Ü Ű V W X Y Z ZS

 

Adásvételi szerződés

A lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó között létrejövő szerződés, mellyel a tulajdonjog a lízingcég nevére kerül.

adós

Az a személy aki a pénzintézettel kölcsönszerződést köt, illetve aki a hitelösszeget és azok járulékos költségeit köteles visszafizetni.

BAR lista

Vagy másnéven KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer), természetes személyek hitellel kapcsolatos késedelmeit nyilván tartó "fekete lista". Azon adósok kerülnek fel a listára Aktív stáuszba, akiknek minimálbért meghaladó hitelből adódó tartozásuk van, 3 hónapot meghaladóan. A fennáló tartozás rendezése után a státusz még 5 évig Passzív marad mielőtt a személy lekerül a listáról.

Bázis árfolyam

Deviza alapú lízingszerződés esetében a folyósítás napjára érvényes deviza vételi árfolyamot jelenti.

BUBOR

A magyar Jegybank (MNB) által közzétett jegybank alapkamat.
CHF LIBOR: Svájci Jegybank által közzétett jegybanki alapkamat

Devizabelföldi

a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet,

b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót - ideértve az egyéni céget is - és az önfoglalkoztatót) is,

c) b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és alkalmazottja e minőségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, illetve azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendő, ha egyébként devizakülföldi,

d) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá tartozó társaságot,

e) külföldön lévő külképviselet.

Devizakülföldi

a) természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, c) devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, d) vámszabadterületi társaság, e) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik, továbbá f) társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá tartozó társaság

Eladási árfolyam

forintnak devizára történő átváltása esetében a deviza-átváltás tényleges napjára vonatkozóan, bank által közzétett hivatalos deviza eladási árfolyamot jelenti.
Eladó: Az adásvételi szerződésben a lízingtárgy tulajdonosa, aki az adásvételi szerződésben a lízingtárgyat lízingbeadó részére értékesíti.

előleg

Lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződésben rögzítve lehetőség van a vételárat részletben megfizetni. Az előleg, az elsőként kifizetett részlet, amely jelzi a vevő vételi szándékát. Az előleg a maradék részletek megfizetése mellett a vételárba beleszámít, az esetleges szerződés meghiúsulás esetén pedig a vevőnek visszajár!

előszűrés

A banki ügyintézők és hitelközvetítők ún. scoring programok által elvégzett hitel előminősítési folyamata, amely a hitelkérelem beadása előtt, a hitelkérelmi adatok megadásával képes egy előzetes döntés meghozatalára, valamint a várható törlesztő és THM kiszámítására.

előtörlesztés

A lízingösszeg felvevője a kölcsön futamidő előtt legalább 3 havi törlesztővel megegyező összegű részt díj ellenében előre megfizethet. Az előtörlesztési díj bankonként (lízingcégenként) változó, és általában a betfizetendő összeg bizonyos százalékában van megadva.

eltartott

Eltartottnak minősül a 12/2001(I.31.) Kormányrendelet alapján a gyermek, ha:
- a 16. életévét még nem töltötte be,
- a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem érte el,
- a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

EURIBOR

Európai irányadó bankközi kamatláb.

Érték megállapítás

A lízingszerződés megkötését megelőzően a lízingtárgynak a lízingbeadó által történő fedezeti értékelését jelenti. Ugyanaz mint banki hitelek esetében az értékbecslés.

Fedezet alapú finanszírozás

a finanszírozás olyan fajtája, amikor részleges jövedelemvizsgálattal (vagy egyes esetekben jövedelemvizsgálat nélkül) finanszíroz a pénzintézet

fedezeti ingatlan

A lízingszerződés fedezetéül szolgáló az ügyfél által felajánlott, jelzáloggal terhelendő ingatlan, azaz a bank (lízingcég) biztosítéka arra az esetre, ha az ügyfél nem fizetné a lízinget.

Finanszírozott összeg

A vételár és az önerő különbözete (nyílt végű lízing esetén annak ÁFA-val csökkentett összege).
Folyósítási nap: Azt a banki napot jelenti, amely napon a lízingbeadó a vételár első részletét az eladó részére az adásvételi szerződés rendelkezései szerint megfizeti.

foglaló

Az előleghez hasonlóan, lakásvásárláskor az szerződésben kikötött vételi szándékot erősítő részlet, amely sikeres adásvétel esetén az árba beleszámít. Amelyik fél a hibájából nem teljesül a szerződés, az a foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles megfizetni.

forgalmi érték

Az ingatlan az aktuális értéke, amelyen adott pillanatban az várhatóan értékesíthető.

használatba vételi engedély

Az építési engedélynek megfelelően elkészült épületbe a jogszabályok szerint csak használatbavételi engedély birtokában lehet beköltözni. Használatbavételi engedély nélkül például a társasházi lakásunk sem lesz a külön tulajdonunk, mivel az új házat sem tüntetik fel az ingatlan-nyilvántartásban. A hétköznapi életben ezt az engedélytípust lakhatási engedélynek szokták nevezni.

használati megosztás (használati megosztási megállapodás)

Osztatlan közös tulajdon esetén, az egy helyrajzi számon lévő lakóingatlan tulajdonosainak kizárólagos illetve közös tulajdonában lévő területrészeit írja le, ügyvéd által ellenjegyezve.

haszonélvezeti jog

Olyan személyes jog melynek értelmében a haszonélvező az adott más tulajdonában lévő ingatlant birtokolhatja, hazsnálhatja és annak hasznából részesedhet.

hitelbiztosítéki érték

Jelzáloghitelek és lízing szerződések esetében a fedezetként felajánlott ingatlanról, az értékbecslő által meghatározott, és a pénzintézet által elfogadott érték, mely a 25/1997. (VIII.1.) Pénzügy Minisztériumi rendeleten alapul.Általában 20-30%-kal alacsonyabb a forgalmi értéknél.

hitelfedezeti érték

Az ingatlannak a bankok (lízingcégek) által meghatározott értéke, amelyig hitellel terhelhető az ingatlan. Általában 10-20%-kal kevesebb mint a hitelbiztosítéki érték és törvényileg a forgalmi érték legfeljebb 80%-a lehet!

illeték

Ingatlan vásárlása esetén illetékfizetési kötelezettség keletkezik a vevő részéről, melynek alapja az ingatlan forgalmi értéke. Lízing illeték: Nyílt végű pénzügyi lízing esetén, ha használt lakás: 4 millió forintig a vételár 2%-a, a 4 millió forinti feletti rész után 6%. Ha pedig új a lakás akkor 15 millió forintig 0% azaz illetékmentes; 15 millió forint felett a 15 millió forint feletti rész 6%-a. Zárt végű pénzügyi lízing esetén használt és új lakás vásárlásakor egyaránt: a 4 millió forintig a vételár 2%-a, 4 millió forinti felett pedig a 4 millió feletti rész 6%-a.

ingatlan alaprajz

Akár kézzel is elkészíthető az ingatlan alapterületét és helyiségeit bemutató méretarányos rajz.

jelzálogjog

Jelzálogjog kihelyezése esetén a bank (lízingcég) az ingatlan tulajdoni lapján jelzi, hogy az adós (lízingbevevő) nem fizetése esetén az adott ingatlanból kártérítésre jogosult. A tulajdonjogot nem szerzi meg, csak magát a tényt jelzi.

jövedelemvizsgálat

A hitelbírálat folyamata során a bankok a lízingügylet szereplőinek igazolható és rendszeres jövedelmeit vizsgálják, amelyek fontos támpontjai a bevállalható havi lízingdíjnak!

kamat

A lízing szerződésben meghatározott éves százalékban kifejezett "ráfizetés", amely a lízing árát jelenti, és a szerződés függvényében változhat.

kamatfelár

Az alapkamaton felül bizonyos kockázati tényezők fennállása esetén fizetendő többlet kamatrész. Amennyiben egy ügylet a bank (lízingcég) megítélése szerint kockázatosabb az átlagosnál, kamatfelárat számít fel rá.

kamatperiódus

Az az időszak a törlesztési periódusban amely során a kamat állandó. Mértéke a szerződéskötéskor megválasztható.

kezes

A hitel- vagy lízing ügylet szereplőjének egy speciális formája, amely bevonására fokozott vissza-nem fizetési kockázat megléte esetén kerülhet sor. Az egyszerű kezes vállalja, hogy amennyiben az adós (lízingbevevő) nem fizet ő teljesít helyette, míg a készfizető kezes nem fizetés esetén nem követelheti, hogy előbb az adóstól (lízingbevevőtől) hajtsák be a követelést!

közjegyzői okirat

A hitel- vagy lízingszerződés aláírásával egyidőben közjegyzői okirat is készül amely közjegyzőkről szóló, 1991. évi XLI. törvényben előírtaknak megfelelően igazolja a szerződésben foglalt és a felekre személyiségére vonatkozó tények valódiságát.

lakószoba

A 12/2001-es Lakáscélú Állami Támogatásokról szóló kormányrendelet alapján a lakószoba fogalmába az alábbi helyiségek tartoznak.
Félszoba: olyan lakószoba, melynek hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert.

Lízingbe adó

Lakáslízing esetében a lízingbe adó a lízingcég, aki a lakást mint lízingtárgyat a lízingbevevő (ügyfél) rendelkezésére bocsátja a megállapított lízingdíj megfizetése ellenében.

Lízingbe vevő

A hiteleknél az adós-nak felel meg, aki a megállapított lízingdíj megfizetése ellenében a lakást szerződésszerűen használhatja, ám tulajdonjogot nem szerez.

lízingdíj

Azt az összeget jelenti, amelyet a lízingbevevő a lízingbeadónak a lízingszerződés alapján a lízingbeadó által kiállított Számla/Fizetési Értesítő alapján havonta megfizetni köteles.

Lízingdíj tőketartozás

Egy adott időpontban: forint lízing esetében a maradványértékkel, törlesztett tőkével és ÁFA- val csökkentett finanszírozott összeg, deviza lízing és deviza alapú lízing esetében a maradványértékkel és ÁFA- val csökkentett finanszírozott összegnek a bázis árfolyam alapulvételével átszámított deviza összege csökkentve a törlesztett tőkével.
Nyílt végű lízingszerződés: A lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában van, a lízingbe vevő a futamidő végén a következő változatok között szabadon dönthet:

  • A maradványérték (ha van) megfizetése ellenében a lízingtárgy tulajdonosává válik;
  • A szerződés meghosszabbítását kéri a maradványértékről indulva;
  • Nem kíván tulajdonjogot szerezni a lízingtárgy fölött.

nyílt végű pénzügyi lízing

Nyílt végű lízingnél a lízingbevevő vételi joggal (vevőkijelölési joggal) rendelkezik, azaz a lízingbevevő vagy egy általa megnevezett harmadik személy a lízingelt vagyontárgyat a futamidő végén a maradványérték megfizetése után megvásárolhatja.

operatív lízing

Az operatív lízingnél a tulajdonosa tulajdonában lévő jószágot a vevőnek meghatározott időtartamra díjfizetés ellenében átadja. A tulajdonos a használatot korlátozhatja, de az üzemeltetés kockázatait és költségeit a lízingbe adó és a lízingbe vevő megosztja egymás között. A lízingbe adó egyéb szolgáltatásokat is vállalhat a lízingbe adáson kívül.

osztatlan közös tulajdon

Egy telken lévő több ingatlan, különböző tulajdonosokkal és egyetlen helyrajzi számmal. A tulajdoni lapról nem derül ki egyértelműen kinek a tulajdonrésze vonatkozik önállóan ingatlanrészre, ezért szükséges egy használati megosztási megállapodás, vagy használati megállapodás elkészítése.

pénzügyi lízing

Olyan üzleti megállapodás, mely szerint a lízingbeadó megvásárolja a lízingbevevő által kiválasztott jószágot, azaz a lízingtárgyat azért, hogy annak használatát a lízingbevevőnek díjfizetés ellenében átengedje. A futamidő végén a lízingelt eszköz zárt végű pénzügyi lízing esetében az utolsó lízingdíj megfizetésével automatikusan a lízingbevevő tulajdonába kerül, nyílt végű pénzügyi lízingnél pedig a lízingbevevőnek joga van kijelölni a leendő tulajdonost. A pénzügyi lízing során a jószág végig a lízingbevevő könyveiben szerepel, így az értékcsökkenést is ő érvényesítheti az adózáskor, azonban a tulajdonos a lízingbeadó.

pótfedezet

Amennyiben a jelzálogként felajánlott ingatlan nem teszi lehetővé a kívánt lízingösszeg felvételét lehetőség van pótfedezet bevonására, amely megnöveli a lízing összeget.

prolongáció

A hitel- vagy lízingszerződés prolongálásra akkor kerülhet sor amennyiben az adós (lízingbevevő) ezt kérelmezi, mert a jelenlegi törlesztési mód veszélyezteti a fizetési képességét. A bankok (lízingcégek) ezért általában szerződésmódosítási díjat számolnak fel, melynek mértéke pénzintézetenként eltérő.

Refinanszírozó bank

A Lízingbeadó finanszírozó bankja.

Számla/Fizetési értesítő

A lízingbeadó által megállapított havi lízingdíjat tartalmazó számla nyílt végű pénzügyi lízing esetében, illetőleg fizetési értesítő zárt végű pénzügyi lízing

szoba

olyan lakószoba, melynek hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és a hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

TakarNET

Országos földhivatali számítógépes hálózat mely lehetővé teszi pl.: az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni lap on-line lekérését.

térképmásolat (helyszínrajz)

A földhivatal által nyilvántartott az adott ingatlant és környezetét ábrázoló tervrajz.

tőketartozás

A teljes hitel- vagy lízing tartozás kamatokkal , járulékos költségekkel illetve eddigki törlesztett tőkehényaddal csökkentett része.

tulajdoni lap

A tulajdoni lap a Magyarország területén található, az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett ingatlanok adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket magába foglaló számítógépen kezelt okirat.

türelmi idő

Az az időszak amely alatt az adós (lízingbevevő) csak csak a kamatot fizeti, a tőke nem csökken! A türelmi idő lejártával a havi törlesztőbe (lízingdíjba) beleépül a tőkerész is amely annak drasztikus növekedését eredményezheti!

új lakás

(a 12/2001/(I.31.) Kormány rendelet alapján)
a) új lakás: az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, illetőleg emeletráépítéssel (családi- vagy ikerház esetén is), vagy tetőtér-beépítéssel nem családi- vagy ikerházon megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy fennmaradási engedély köteles

b) értékesítés szempontjából új lakás: az a) pontban meghatározottakon kívül, a 15. § (1) bekezdés szerinti, értékesítés céljára épített új lakás az is, amelyet a használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadását követően legfeljebb három évig bérlakásként hasznosítanak és első ízben történő értékesítésére ezt követően kerül sor.

Visszlízing

Abban az esetben beszélhetünk visszlízingről, ha az eladó a saját tulajdonát képező tárgyat eladja a lízingcégnek, majd lízingszerződést köt az eladott tulajdonra a lízingcéggel.

zálogkötelezett

Az a természetes személy aki a fedezetül felajánlott ingatlanon tulajdonjoggal rendelkezik, vagy azt szerez. Ilyen például a haszonélvezet jogosultja is aki ezáltal köteletően bevonandó az ügyletbe!

zárt végű pénzügyi lízing

Zárt végű pénzügyi lízingnél a tulajdonjog-átruházás a futamidő végén automatikus

Tetszett az írás?
Kérdése van?SZAKÉRTŐNK VÁLASZOL »

Kapcsolódó bejegyzések:

Lakáslízing kalkulátor 2011

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

Használja Ön is ingyenes lakáslízing kalkulátorunkat és ismerje meg a piacon elérhető legkedvezőbb lakáslízing díjakat! A lakáslízing kalkulátor a felvenni kívánt lízingösszeg és a futamidő megadása után euró és forint alapú lakáslízinget is számol Önnek, az elérhető legolcsóbb törlesztővel és THM-mel!


Hozzászólás (5)

Lakáslízing önerő nélkül

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

Lakáslízing önerő nélkül csak abban az egy esetben lehetésges, ha lehetőségünk van pótingatlant bevonni a lízing ügyletbe! Alap esetben ugyanis lakáslízing keretein bellül forint alapon az 80%-a, euró alapon pedig legfeljebb a 35%-a finanszírozható!


Hozzászólás (2)

Lakáslízing vagy lakáshitel? Melyik a jobb?

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

Melyik a kedvezőbb konstrukció, a lakáshitel vagy a lakáslízing? Mivel mindkét finanszírozási formának megvannak a maga előnyei és hátrányai így mindenkinek más lehet a megfelelő. Ebben a bejegyzésben mindenre kiterjedően kísérletet teszünk a lakáshitel és a lakáslízing összehasonlítására.


Hozzászólás (1)

A lakáslízing igénylésének feltételei

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

Lakáslízing igénylése esetén számos banki feltételnek meg kell felelnünk amelyek nagyrészt az összes magyar kereskedelmi banknál azonosak. Ebben a bejegyzésben nézzük meg, hogy 2011-ben melyek azok a törvényi előírások amiket mindenképpen tudnunk kell lakáslízing igénylése előtt!


Hozzászólás (3)

Lakáslízing illeték 2011

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

A lakáslízing egyedi tulajdonsága a hitellel szemben, hogy igénybevételekor az ingatlan nem kerül rögtön a lízingbevevő tulajdonába, hanem a tulajdonjog csak a futamidő végén kerül bejegyzésre. Ezzel összefüggésben felmerül a kérdés, hogy mikor kell és kinek a vagyonszerzési illetéket megfizetni az ingatlan után, valamint hogy az mekkora összegű?


Hozzászólás (0)