Frissítve: 2013.04.14

1.000.000 Ft 20 évre havi 8.765 Ft
5.000.000 Ft 20 évre havi 41.927 Ft
10.000.000 Ft 20 évre havi 80.126 Ft
15.000.000 Ft 20 évre havi 121.765 Ft
20.000.000 Ft 20 évre havi 158.236 Ft

Keressen minket!

06 1 58 58 555

office@grantis.hu

VEGYE FEL
VELÜNK A
KAPCSOLATOT!
Érdeklődés tárgya:
Tovább
LiveZilla Live Help

INGYENES MEGTAKARÍTÁSI TANÁCSADÁS, EGY KATTINTÁSSAL!

Az ország bármely területén, így akár az Ön otthonában vagy irodájában is díjmentes személyes tanácsadást biztosítunk Önnek. Garantáljuk, hogy ez a 1,5 óra, élete egyik legjobb befektetése lesz!Lakáshitel fogalmak

Utolsó frissítés: 2017-03-28
 

lakáshitel tudástár

Nem találja, amit keres?

itt írhat nekünk!

AÁBCCSDDZDZSEÉFGGYHIJKLMNNYOÓÖŐPQRSSZTTYUÚÜŰVWXYZZS

adós

Az a személy aki a pénzintézettel kölcsönszerződést köt, illetve aki a hitelösszeget és azok járulékos költségeit köteles visszafizetni.

adósminősítés

A pénzintézet belső szabályai alapján megvizsgálja az ügyfél hitelképességét, azaz felméri a visszafizetéssel és kihelyezéssel kapcsolatos kockázatokat, hogy a hitelbírálat a lehető legpontosabb legyen.

adóstárs

Hasonlóan mint az adós, a kölcsön visszafizetésére szerződésszerűen kötelezettséget vállal, bár jogi értelemben vett szerepük azonos, az ügyfélminősítés során eltérő kockázati megítélés alá eshetnek.

bankgarancia

A pénzintézet bizonyos díj ellenében, nemfizetés esetén átvállalja a törlesztést.

BAR lista

Vagy más néven KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer), természetes személyek hitellel kapcsolatos késedelmeit nyilván tartó "fekete lista". Azon adósok kerülnek fel a listára Aktív státuszba, akiknek minimálbért meghaladó hitelből adódó tartozásuk van, 3 hónapot meghaladóan. A fennálló tartozás rendezése után a státusz még 5 évig Passzív marad mielőtt a személy lekerül a listáról.

Devizabelföldi

Devizabelföldinek tekintjük azt a természetes személyt, aki rendelkezik a magyar hatóság által kiállított érvényes személyi azonosító igazolvánnyal.

egyenletes törlesztés (annuitás)

Az ügyfél minden törlesztési periódusban (jellemzően 1 hónap) ugyanakkora összeget fizet a bank felé. A törlesztőrészleten belül azonban a kamat mértéke líneárisan csökken, míg a tőke mértéke líneárisan nő. A futamidő közel feléig így nagyobbrészt csak a kamat kerül megfizetésre, a tőketartozás csak kis mértékben csökken.

előleg

Lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződésben rögzítve lehetőség van a vételárat részletben megfizetni. Az előleg, az elsőként kifizetett részlet, amely jelzi a vevő vételi szándékát. Az előleg a maradék részletek megfizetése mellett a vételárba beleszámít, az esetleges szerződés meghiúsulás esetén pedig a vevőnek visszajár!

előszűrés

A banki ügyintézők és hitelközvetítők ún. scoring programok által elvégzett hitel előminősítési folyamata, amely a hitelkérelem beadása előtt, a hitelkérelmi adatok megadásával képes egy előzetes döntés meghozatalára, valamint a várható törlesztő és THM kiszámítására.

előtörlesztés

A hitel felvevője a kölcsön lejárata előtt legalább 3 havi törlesztővel megegyező összegű részt díj ellenében előre megfizethet. Az előtörlesztési díj bankonként változó, de törvényileg legfeljebb 2% illetve jelzálogleveles hiteleknél 2,5% lehet.

eltartott

Eltartottnak minősül a 12/2001(I.31.) Kormányrendelet alapján a gyermek, ha:
- a 16. életévét még nem töltötte be,
- a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem érte el,
- a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

értékbecslés

Egy ingatlan a bankkal leszerződött független értékbecslési szakértő által meghatározott értéke. Az értékbecslés személyesen helyszíni szemle által készül és az ez alapján kibocsátott szakvélemény szolgálhat alapjául, az ingatlan hitel általi terhelhetőségének.

fedezeti ingatlan

A kölcsönszerződés fedezetéül szolgáló az ügyfél által felajánlott, jelzáloggal terhelendő ingatlan, azaz a bank biztosítéka arra az esetre, ha az ügyfél nem fizetné a hitelt.

Félszoba

olyan lakószoba, melynek hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert.

foglaló

Az előleghez hasonlóan, lakásvásárláskor az szerződésben kikötött vételi szándékot erősítő részlet, amely sikeres adásvétel esetén az árba beleszámít. Amelyik fél a hibájából nem teljesül a szerződés, az a foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles megfizetni.

forgalmi érték

A ingatlan az aktuális értéke, amelyen adott pillanatban az várhatóan értékesíthető.

forinthitel

A kölcsön törlesztése és nyilvántartása is forintban történik, ezáltal nincsen árfolyamkockázat. Mivel a THM alapkamathoz kötött, ezért kamatkockázatról is csak akkor beszélhetünk, ha a BUBOR (irányadó bankközi kamatláb) vagy a jegybanki alapkamat változik.

halasztott tőketörlesztés

Az ügyfél a bank fel csak a kamatrészt törleszti havonta a tőketörlesztést, bizonyos periódusonként, vagy csak a futamidő lejártakor egy összegben történik.

használatba vételi engedély

Az építési engedélynek megfelelően elkészült épületbe a jogszabályok szerint csak használatbavételi engedély birtokában lehet beköltözni. Használatbavételi engedély nélkül például a társasházi lakásunk sem lesz a külön tulajdonunk, mivel az új házat sem tüntetik fel az ingatlan-nyilvántartásban. A hétköznapi életben ezt az engedélytípust lakhatási engedélynek szokták nevezni.

használati megosztás (használati megosztási megállapodás)

Osztatlan közös tulajdon esetén, az egy helyrajzi számon lévő lakóingatlan tulajdonosainak kizárólagos illetve közös tulajdonában lévő területrészeit írja le, ügyvéd által ellenjegyezve.

haszonélvezeti jog

Olyan személyes jog melynek értelmében a haszonélvező az adott más tulajdonában lévő ingatlant birtokolhatja, hazsnálhatja és annak hasznából részesedhet.

hitelbiztosítéki érték

Jelzáloghitelek esetében a fedezetként felajánlott ingatlanról, az értékbecslő által meghatározott, és a pénzintézet által elfogadott érték, mely a 25/1997. (VIII.1.) Pénzügy Minisztériumi rendeleten alapul.Általában 20-30%-kal alacsonyabb a forgalmi értéknél.

hitelfedezeti érték

Az ingatlannak a bankok által meghatározott értéke, amelyig hitellel terhelhető az ingatlan. Általában 10-20%-kal kevesebb mint a hitelbiztosítéki érték és törvényileg a forgalmi érték legfeljebb 75%-a lehet!

illeték

Ingatlan vásárlása esetén illetékfizetési kötelezettség keletketik a vevő részéről, melynek alapja az ingatlan forgalmi értéke. Használt lakás esetén 4 millió forintig 2%, az e feletti részre pedig 6%. Új lakás vásárlásakor pedig 15 millió forintig illetékmentes az e feletti részre pedig 6%.

illetékkedvezmény

Az első lakását megszerző, 35. életévét be nem töltött fiatal kérelmére az adóhatóság automatikusan legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést biztosít a lakásvásárlást terhelő illeték megfizetésére.

Ingatlan alaprajz

Akár kézzel is elkészíthető az ingatlan alapterületét és helyiségeit bemutató méretarányos rajz.

jelzálogjog

Jelzálogjog kihelyezése esetén a bank az ingatlan tulajdoni lapján jelzi, hogy az adós nem fizetése esetén az adott ingatlanból kártérítésre jogosult. A tulajdonjogot nem szerzi meg, csak magát a tényt jelzi.

jelzáloglevél

Jelzálog intézet által kibocsátott jelzáloghitelhez kötött névre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melynek fedezetét a hosszú távú hitelek mögött lévő lekötött ingatlanok jelentik.

jövedelemvizsgálat

A hitelbírálat folyamata során a bankok a hitelügylet szereplőinek igazolható és rendszeres jövedelmeit vizsgálják, amelyek fontos támpontjai a bevállalható hiteltörlesztőnek! Általánosságban elmondható, hogy a teljes igazolható jövedelem legfeljebb 30%-a lehet a törlesztő mértéke!

kamat

A kölcsönszerződésben meghatározott éves százalékban kifejezett "ráfizetés", amely a hitel árát jelenti, és a szerződés függvényében változhat.

kamatfelár

Az alapkamaton felül bizonyos kockázati tényezők fennállása esetén fizetendő többlet kamatrész. Amennyiben egy ügylet a bank megítélése szerint kockázatosabb az átlagosnál, kamatfelárat számít fel rá.

kamatperiódus

Az az időszak a törlesztési periódusban amely során a kamat állandó. Mértéke a szerződéskötéskor megválasztható.

kamattámogatott hitel

Az állam a jogosultsági feltételek megfelelése esetén az adósnak kamattámogatást nyújt, ezáltal a piacinál kedvezőbb kamatozású hitelhez lehet jutni.

kezelési költség

A banknak a szerződés fennállása során felmerülő adminisztratív költségeit tartalmazza, amelyet beépít a hitelkamatba. A hirdetmény és a szerződés is tartalmazza, mértéke a futamidő alatt változhat.

kezes

A hitelügylet szereplőjének egy speciális formája, amely bevonására fokozott vissza-nem fizetési kockázat megléte esetén kerülhet sor. Az egyszerű kezes vállalja, hogy amennyiben az adós nem fizet ő teljesít helyette, míg a készfizető kezes nem fizetés esetén nem követelheti, hogy előbb az adóstól hajtsák be a követelést!

kombinált lakáshitel

A befektetéssel kombinált lakáshitel előnye, hogy a bank felé fizetendő havi törlesztő csak kamatot tartalmaz, a tőkerészt pedig egy megtakarításba fizeti az ügyfél. A futamidő előrehaladtával a megtakarításra magas hozam érhető el, ezáltal a lakáshitel jóval a futamidő lejárta előtt végtörleszthető.

közjegyzői okirat

A hitelszerződés aláírásával egyidőben közjegyzői okirat is készül amely közjegyzőkről szóló, 1991. évi XLI. törvényben előírtaknak megfelelően igazolja a szerződésben foglalt és a felekre személyiségére vonatkozó tények valódiságát.

lakószoba

A 12/2001-es Lakáscélú Állami Támogatásokról szóló kormányrendelet alapján a lakószoba fogalmába az alábbi helyiségek tartoznak.

osztatlan közös tulajdon

Egy telken lévő több ingatlan, különböző tulajdonosokkal és egyetlen helyrajzi számmal. A tulajdoni lapról nem derül ki egyértelműen kinek a tulajdonrésze vonatkozik önállóan ingatlanrészre, ezért szükséges egy használati megosztási megállapodás, vagy használati megállapodás elkészítése.

pótfedezet

Amennyiben a jelzálogként felajánlott ingatlan nem teszi lehetővé a kívánt hitelösszeg felvételét lehetőség van pótfedezet bevonására, amely megnöveli a kölcsönösszeget.

prolongáció

A hitelszerződés prolongálásra akkor kerülhet sor amennyiben az adós ezt kérelmezi, mert a jelenlegi törlesztési mód veszélyezteti a fizetési képességét. A bankok ezért általában szerződésmódosítási díjat számolnak fel, melynek mértéke pénzintézetenként eltérő.

szoba

olyan lakószoba, melynek hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és a hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

TakarNET

Országos földhivatali számítógépes hálózat mely lehetővé teszi pl.:az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni lap on-line lekérését.

Térképmásolat (helyszínrajz)

A földhivatal által nyilvántartott az adott ingatlant és környezetét ábrázoló tervrajz.

thm

A Teljes Hiteldíj Mutató a hitelre vonatkozó összes évi költséget mutatja meg százalékos formában. Eredetileg a banki ajánlatok összehasonlítására találták ki, de önmagában ez az egy mutató a valós értékelésre és összehasonlításra nem alkalmas!

tőketartozás

A teljes hiteltartozás kamatokkal , járulékos költségekkel illetve eddigi törlesztett tőkehényaddal csökkentett része.

tulajdoni lap

A tulajdoni lap a Magyarország területén található, az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett ingatlanok adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket magába foglaló számítógépen kezelt okirat.

tulajdonjog fenntartás

Ingatlan adás vételnél kerülhet rá sor, ha a vevő nem tudja egyben kifizetni a véltelárat, és az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell! A fenntartás ideje alatt az eladó nem értékesítheti az ingatlant, az erről szóló nyilatkozatot pedig a teljes vételár megérkezéséig ügyvédi letétbe szokták helyezni, amely mindkét fél számára biztosíték lehet.

tulajdonjog függőben tartás

Hasonló a tulajdonjog fenntartáshoz, annyi különbséggel, hogy a felek által meghatározott időpontig de maximum 6 hónapig függőben tartják a tulajdonjog bejegyzésének ügyintézését, ezáltal elkerülhető a földhivatali határidő túllépése.

türelmi idő

Az az időszak amely alatt az adós csak csak kamatot és kezelési költséget fizeti, a tőke nem csökken! A türelmi idő lejártával a havi törlesztőbe beleépül a tőkerész is amely annak drasztikus növekedését eredményezheti! A kellemetlen meglepetések elkerülése végett mindig tájékozódjunk, higy a kiszámolt gyanúsan alacsony törlesztőrészlet türelmi idős e!

új lakás

(a 12/2001/(I.31.) Kormány rendelet alapján) a) új lakás: az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, illetőleg emeletráépítéssel (családi- vagy ikerház esetén is), vagy tetőtér-beépítéssel nem családi- vagy ikerházon megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy fennmaradási engedély köteles b) értékesítés szempontjából új lakás: az a) pontban meghatározottakon kívül, a 15. § (1) bekezdés szerinti, értékesítés céljára épített új lakás az is, amelyet a használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadását követően legfeljebb három évig bérlakásként hasznosítanak és első ízben történő értékesítésére ezt követően kerül sor.

zálogkötelezett

Az a természetes személy aki a fedezetül felajánlott ingatlanon tulajdonjoggal rendelkezik, vagy azt szerez. Ilyen például a haszonélvezet jogosultja is aki ezáltal köteletően bevonandó az ügyletbe!

 

Tetszett az írás?
Kérdése van?SZAKÉRTŐNK VÁLASZOL »

Kapcsolódó bejegyzések:

Cafeteria másképp: Fizesse a cége a lakáshitelét!

Utolsó módosítás: 2015.01.27.

2015-ben egy olyan lehetőség áll Ön előtt, mint eddig még soha. Választhatja béren kívüli juttatásként, hogy munkáltatója fizesse az Ön lakáshitelének a törlsztését. Olvassa el cikkünket, hogy minden részletet pontosan megismerjen!


Hozzászólás (0)

Diákhitel - Okos dolog már az iskolában hitelfelvételre nevelni a jövő nemzedékét?

Utolsó módosítás: 2012.05.14.

Számoljuk ki együtt, hogy milyen következményekkel is jár ha valaki felveszi a diákhitelt és mire kell számítani akkor, amikor majd el kell kezdenie visszatörleszteni azt!


Hozzászólás (0)

Lakáshitel kalkulátor 2017

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

Lakáshitel kalkulátorunk 18 bank lakáshitel ajánlatát hasonlítja össze, Önnek nincsen más dolga mint a felvenni kívánt hitelösszeg, valamint a futamidő megadása után a Számítás gombra kattintani! A lakáshitel kalkulátor a legtöbb weboldalon található számolóval ellentétben nem egyetlen referencia-, hanem dinamikus THM-mel számol annak érdekében, hogy Ön a valósághoz lehető legközelebb álló adatokat kapja. A hitelkalkuláció után Önnek néhány kattintással lehetősége van tőlünk ajánlatot kérni! Az adatai megadása után kollégáink 1 munkanapon felveszik Önnel a kapcsolatot!


Hozzászólás (1)

Lakáshitel önerő nélkül

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

A válság előtt kiemelkedően népszerű önerő nélküli, azaz 100%-ban finanszírozott lakáshitelek mára teljesen eltűntek a  piacról! Minden kereskedelmi bank törvényileg megszigorította hitelezési szabályait, ennek értelmében pedig a minimálisan elvárt lakáshitel önerő 25%-ra változott, azaz az ingatlan forgalmi értékének legfeljebb 75%-a finanszírozható lakáshitelből! Lakáshitel önerő nélkül a legritkább esetben néhány kereskedelmi banknál még igényelhető, de csak nagyon szigorú feltételek mellett. Ilyen esetben a bank pótingatlan bevonását, valamint kiemelkedően magas jövedelem igazolását írja elő a hitelfelvevőnek!

 

Hozzászólás (1)

Lakáshitel összehasonlítás

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

A megfelelő lakáshitel kiválasztásával, rengeteg időt, pénzt és fáradságot takaríthatunk meg, ugyanakkor mivel egy több tíz évig tartó szerződést írunk alá, a lakásvásárlási hitel mindenki számára egy nagyon komoly elkötelezettséget is jelent. Érdemes tehát körültekintően eljárni a konkrét lakáshitel, valamint az ügyintézésben segítséget nyújtó hiteliroda kiválasztásánál, ha ugyanis "reflexből" a hozzánk legközelebb lévő, vagy a barátunk által javasolt bankot választjuk ki, előfordulhat, hogy súlyos pénzeket bukunk el.


Hozzászólás (0)

Lakáshitel BAR listásoknak

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

 

BAR vagy KHR listára minimálbért meghaladó összegű és legalább 3 hónapja fennálló tartozással lehet felkerülni. Ha előfordul az a szerencsétlen eset, hogy valaki BAR listára kerül, az elsődleges és legfontosabb feladat, hogy minél előbb rendezze a tartozását! AKtív BAR listás státusszal, azaz még nem rendezett tartozással, ugyanis egyetlen magyar bank sem ad semmilyen hitelt a hozzá forduló ügyfélnek. Ez teljesen érthető dolog, hiszen ha valaki kérne Öntől kölcsön, de Ön tudná, hogy az illető másnak még tartozik, valószínűleg Ön is megtagadná a kölcsönt.


Hozzászólás (1)

Lakáshitel igénylésének feltételei 2011

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

A válság hatására 2011-ben a teljes hazai jelzáloghitelezés drasztikusan megszigorodott, ezért ha Ön a közeljövőben lakás vásárlását tervezi, akkor nem árt ha tizstába van az alábbi dolgokkal...


Hozzászólás (9)